Stel cookie voorkeur in

Onze geschiedenis

Op de plaats waar nu De Nieuwe Kleine Wereld staat, stond voorheen De Oude Kleine Wereld. Dit schoolgebouw aan de Marie Curiestraat was in 1959 gebouwd. Oorspronkelijk waren er twee scholen gevestigd: de rooms-katholieke Constantijn de Grote school en de eveneens rooms-katholieke Sint Helenaschool. De Constantijn de Grote school was een jongensschool, de Sint Helenaschool een meisjesschool. In hetzelfde jaar 1959 werd aan de Nieuwe Mollenhutseweg een protestantschristelijke school gesticht: de Prins Bernhardschool.
In 1971 werden de jongens- en de meisjesschool bij elkaar gevoegd tot een school die de Constantijn de Groteschool bleef heten. In 1985 werden kleuterschool De Parelschelp en de Constantijn de Groteschool samengevoegd tot basisschool Constantijn de Grote. In 1992 werd de basis gelegd van de huidige Kleine Wereld door het samenvoegen van de Constantijn de Groteschool en de Prins Bernhardschool. In 1995 kreeg de school haar nieuwe naam, waarin iedereen zich kon vinden: basisschool De Kleine Wereld.

De Kleine Wereld en Kindcampus Grootstal

Samen onder één dak

Basisschool De Kleine Wereld maakt deel uit van Kindcampus Grootstal!
De basisschool is samen met KION en Unik in een prachtig gebouw gehuisvest. Deze drie organisaties vormen samen een Brede School en hebben als centrale doelstelling waar mogelijk samen te werken, zodat de ontwikkeling van alle kinderen zo goed mogelijk wordt bevorderd.

Wijkschool

Basisschool De Kleine Wereld is een school voor alle kinderen uit de wijk. De heterogene samenstelling stelt ons in staat om van en met elkaar te leren. We zijn een relatief kleinschalige school. Dit heeft als voordeel dat iedereen elkaar kent, de sociale binding is groot. We streven naar continuïteit en stabiliteit van de school als organisatie, met een ambitie om te groeien. Alle groepen zijn op dit moment kleiner dan 30 leerlingen. Dit zorgt ervoor dat kinderen ruimte en rust ervaren in de groep waardoor zij goed tot leren kunnen komen. Wij ervaren het werken met veel verschillende achtergronden als een uitdaging. Wij gaan uit van mogelijkheden en niet van beperkingen. Dit stelt hoge eisen aan de leerkrachten, kinderen en ouders als het gaat om de omgang met elkaar. Hierdoor leren wij kinderen om om te gaan met een zeer diverse populatie, zoals zij later in hun werk en sociale leven ook zullen gaan ervaren en tegenkomen.

De website voor u

We hopen dat u snel uw weg zult kunnen vinden op onze website. Met name het menu bovenaan de pagina brengt u bij alle onderdelen die voor u van belang zijn. Op deze bladzijde treft u rechtsonder een aantal blauwe knoppen aan die u direct brengen bij een aantal belangrijke items en websites. 
In de kolom "Agenda" treft u de activiteiten aan die gebonden zijn aan een bepaalde datum. In de kolom "Nieuws" gaat het om gebeurtenissen die over meerdere dagen zijn verspreid.
Voor specifieke informatie voor ouders wijzen we graag op "ons prikbord" in het menu van de "Ouders".
Wilt u naar de portal van KION, De Kleine Wereld en Unik, klikt u dan op de blauwe knop rechtsonder "Website Kindcampus Grootstal". 

De website voor jou

Een groot deel van de website is alleen interessant voor ouders/volwassenen. Maar ook voor kinderen is er genoeg te vinden. Kijk maar eens onder de menu's "Kinderen", "Groepen" en "De Kleine Wereldsterren". Ook voor jullie voegen we steeds nieuwe weetjes, afbeeldingen en andere interessante zaken toe. Kom dus regelmatig een bezoekje brengen aan onze website en klik dan vooral door naar "Tips voor kids" in het menu van de "Kinderen".