Stel cookie voorkeur in

Voor nieuwe ouders en kinderen 

Bij de meeste onderdelen van onze website verandert de informatie niet zo snel, want daar is de algemene informatie te vinden die vooral voor nieuwe kinderen en ouders van belang is.

Voor Kleine Wereldouders

Voor alle Kleine Wereldouders, die onze school al goed kennen, is er een plek op de website die een regelmatig bezoekje waard is: "Ons prikbord". Dit prikbord is te vinden onder het tabblad <Ouders>.

Voor Kleine Wereldkinderen 

Voor alle Kleine Wereldkinderen, die benieuwd zijn naar allerlei activiteiten op en buiten school. is het goed om wat vaker te kijken bij "Tips voor kids". Deze tips zijn te vinden onder het tabblad <Kinderen>.

Voor iedereen 

En natuurlijk houden we iedereen op de hoogte van het reilen en zeilen op De Kleine Wereld aan de hand van de maandelijkse nieuwsbrieven. 

De Kleine Wereld en Kindcampus Grootstal

Samen onder één dak

Basisschool De Kleine Wereld maakt deel uit van Kindcampus Grootstal!
De basisschool is samen met KION en Unik in een prachtig gebouw gehuisvest. Deze drie organisaties vormen samen een Brede School en hebben als centrale doelstelling waar mogelijk samen te werken, zodat de ontwikkeling van alle kinderen zo goed mogelijk wordt bevorderd.

Wijkschool

Basisschool De Kleine Wereld is een school voor alle kinderen uit de wijk. De heterogene samenstelling stelt ons in staat om van en met elkaar te leren. We zijn een relatief kleinschalige school. Dit heeft als voordeel dat iedereen elkaar kent, de sociale binding is groot. We streven naar continuïteit en stabiliteit van de school als organisatie, met een ambitie om te groeien. Alle groepen zijn op dit moment kleiner dan 30 leerlingen. Dit zorgt ervoor dat kinderen ruimte en rust ervaren in de groep waardoor zij goed tot leren kunnen komen. Wij ervaren het werken met veel verschillende achtergronden als een uitdaging. Wij gaan uit van mogelijkheden en niet van beperkingen. Dit stelt hoge eisen aan de leerkrachten, kinderen en ouders als het gaat om de omgang met elkaar. Hierdoor leren wij kinderen om om te gaan met een zeer diverse populatie, zoals zij later in hun werk en sociale leven ook zullen gaan ervaren en tegenkomen.

De website voor u

We hopen dat u snel uw weg zult kunnen vinden op onze website. Met name het menu bovenaan de pagina brengt u bij alle onderdelen die voor u van belang zijn. Op deze bladzijde treft u rechtsonder een aantal blauwe knoppen aan die u direct brengen bij een aantal belangrijke items en websites. 
In de kolom "Agenda" treft u de activiteiten aan die gebonden zijn aan een bepaalde datum. In de kolom "Nieuws" gaat het om gebeurtenissen die over meerdere dagen zijn verspreid.
Voor specifieke informatie voor ouders wijzen we graag op "ons prikbord" in het menu van de "Ouders".
Wilt u naar de portal van KION, De Kleine Wereld en Unik, klikt u dan op de blauwe knop rechtsonder "Website Kindcampus Grootstal". 

De website voor jou

Een groot deel van de website is alleen interessant voor ouders/volwassenen. Maar ook voor kinderen is er genoeg te vinden. Kijk maar eens onder de menu's "Kinderen", "Groepen" en "De Kleine Wereldsterren". Ook voor jullie voegen we steeds nieuwe weetjes, afbeeldingen en andere interessante zaken toe. Kom dus regelmatig een bezoekje brengen aan onze website en klik dan vooral door naar "Tips voor kids" in het menu van de "Kinderen".