Stel cookie voorkeur in

Praktische Informatie

In dit document treft u allerlei praktische informatie voor het schooljaar 2018-2019 aan, van schooltijden tot vakantieverlof, van gymrooster tot ouderbijdrage.
Het document is te downloaden en af te drukken, indien u dat wenst, door een klik op de blauwe knop hiernaast.

We geven hieronder een overzicht van de inhoud:

1. Het team van De Kleine Wereld
2. Contacten met directie, leerkrachten en overige medewerkers 
3. Vervanging van leerkrachten
4. Stagiaires
5. Vervoer van en naar school

 • Ingangen, fietsen en pleinen 
 • Ingangen
 • Parkeren fiets
 • Schoolpleinen

6. Toezicht voor schooltijd
7. Schooltijden
8. Regels en afspraken

 • Verzuimbeleid
 • Ziekte 
 • Verlof
 • Gewichtige omstandigheden (persoonlijke of familieomstandigheden)
 • Vakantieverlof 
 • Regelmatig te laat komen 
 • Bureau Leerplicht
 • Eten en drinken
 • Verjaardagen en traktaties
 • Gebruik van mobiele telefoons en mp3/4-spelers

9. Sportieve school De Kleine Wereld
10. Naschoolse sportactiviteiten
11. Jeugdsportfonds
12. Gymrooster
13. Gym
14. Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk
15. De interne contactpersonen
16. Informatie naar de ouders
17. Ouders die gescheiden zijn of niet samenwonen
18. Overige contacten met ouders
19. De oudercommissie (OC)
20. De ouderbijdrage
21, De Medezeggenschapsraad (MR)
22. Verzekering
23. Urenberekening
24. Buitenschoolse opvang (BSO)