Stel cookie voorkeur in

Ons prikbord

Informatiestroom

We krijgen steeds vaker de vraag van belangstellende ouders of informatieve documenten via de website zijn te downloaden. Hieronder treft u deze informatie aan. Voorts hebben we aan deze pagina nog koppelingen naar subsidieregelingen en belangrijke websites toegevoegd.

Bijzondere bijstand Gemeente Nijmegen

Een computer of laptop nodig?
Steeds vaker is op school een computer of laptop nodig. Daarom betaalt de Gemeente Nijmegen deze voor kinderen waarvan de ouders een kleine beurs hebben.
U kunt een bijdrage van 500 euro aanvragen voor de aanschaf van een computer of laptop, als:

  1. Uw kind naar groep 6 gaat op de basisschool,
  2. Er nog geen computer in het gezin aanwezig is die niet ouder is dan 5 jaar,
  3. Uw kind in Nijmegen woont.

U vraagt de bijdrage voor een computer of laptop aan via het formulier bijzondere bijstand van de Gemeente Nijmegen. Meer informatie vindt u op de website www.nijmegen.nl. U kunt ook klikken op de blauwe knop "Computerregeling" hiernaast.

Stichting Leergeld Nijmegen

Een laptop nodig?
Steeds vaker is op school een laptop nodig. Ze zijn helaas wel erg duur. Daarom betaalt de Gemeente Nijmegen deze voor kinderen waarvan de ouders een kleine beurs hebben.
U kunt een laptop aanvragen voor de middelbare school, als:

  1. Uw kind voor het eerst naar de brugklas gaat,
  2. Uw kind in NIjmegen woont,
  3. Uw kind ingeschreven staat bij de Stichting Leergeld Nijmegen. U kunt via de website www.leergeldnijmegen.nl hiervoor aanmelden, als u nog geen klant bent.

Stichting Leergeld doet een inkomenstoets en zorgt dan dat u een unieke code krijgt waarmee u de laptop kunt bestellen. Zodra u weet naar welke school uw kind gaat, kunt u een aanvraag doen bij Leergeld Nijmegen. Let op: Bestel niets zonder toestemming van Leergeld Nijmegen!
Meer informatie vindt u op de website www.leergeldnijmegen.nlU kunt ook klikken op de blauwe knop "Computerregeling" hiernaast.

Vervangen van leerkrachten

Voor de vervanging van leerkrachten heeft de Stichting Josephscholen een eigen vervangingspool in het leven geroepen. Onder de blauwe knop "Vervanging leerkrachten" is een uitleg van de vervangingsregeling en het daarbij horende stappenplan te vinden.

Sport in de wijk

Sporten en bewegen is gewoonweg leuk en vooral heel gezond! Graag informeren we u over de mogelijkheden die er zijn om uw kind te laten sporten na schooltijd.

In De Mix en de sporthal van Yoosin: 

Elke donderdag is er voor kinderen vanaf 9 jaar de mogelijkheid om gratis te komen dansen of taekwando te beoefenen. Dansen kan in de Mix in Grootstal vanaf 16.00 uur. Taekwando kan in de sporthal van Yooshin vanaf 15.00 uur. Hiernaast is een flyer te vinden over deze activiteiten.

In de sporthal van Hatert:

De kinderen kunnen in de sporthal van Hatert aan de Thorbeckestraat 75 gratis sporten na schooltijd, volgens het volgende schema:
Groepen 1-2-3: woensdag 14.00-14.45 uur en donderdag 15.30-16.15 uur.
Groepen 4-5-6: dinsdag 15.30-16.15 uur en woensdag 15.00-15.45 uur.
Groepen 7-8: dinsdag 16.30-17.15 uur en woensdag 16.00-16.45 uur.

Bij een sportvereniging:

Als laatste kan uw kind ook bij een vereniging sporten. Hiervoor dient doorgaans te worden betaald. Een proefles is vaak wel gratis. Mocht u problemen hebben met de betaling, dan is er veel mogelijk via stichting leergeld: https://www.leergeld.nl/ouderinfo/wat-kan-aangevraagd-worden/

Vragen?

Als u vragen heeft, dan kan Manon Goosen (buurtsportcoach en gymdocente De Kleine Wereld) u zeker helpen. Zij is bereikbaar via m2.goosen@nijmegen.nl 

Beweeg je fit

"Beweeg je Fit" start met een cursus voor kinderen van 4-8 jaar  in Hatert.

Wil je als ouders  samen met je kind  gezonder gaan eten en bewegen?
Wil je dat je kind plezier in bewegen krijgt? 

Beweeg  je fit is een cursus voor kinderen ,van 4-8 jaar  met overgewicht.
Wekelijks wordt er gesport in een klein groepje samen met Carlijn ( sportdocent van de sportservice) 
Daarnaast zijn er afspraken met een kinderdiëtiste en kinderfysiotherapeut.

De beweeglessen duren 6 maanden. 

Wil je meer informatie  of aanmelden dan kun je contact opnemen met: 

Margriet Hunik
Schoolverpleegkundige .
Inloopspreekuur op de Kleine Wereld
Donderdag  8.30-9.00 uur, (spreekkamer).
mhunik@ggdgelderlandzuid.nl
Telefoon: 06 51 31 11 87 

Playing for Success wordt N.E.C. for Success

Het onderwijsproject van N.E.C. Nijmegen Playing for Success heet vanaf heden N.E.C. for Success. 

De inhoud van ons programma blijft zijn unieke karakter behouden en is erop gericht om middels de kracht van voetbal leerlingen te bereiken en ontwikkeling tot stand te brengen.
N.E.C. for Success verbindt onderwijs met de uitdagende wereld van voetbalclub N.E.C. Nijmegen.
In de inspirerende en uitdagende topsportomgeving van het Goffertstadion laten we leerlingen een bijzondere tijd beleven. 
Door het opdoen van succeservaringen, de aandacht van professionele begeleiding en het werken aan een zelf gesteld leerdoel versterken we het zelfvertrouwen, zelfbeeld en motivatie van de leerlingen. Het ontmoeten van N.E.C.-spelers en het ontdekken en ervaren van alles wat N.E.C. te bieden heeft, spelen hierbij een grote rol. 

N.E.C. for Success is er voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 uit het basisonderwijs en klas 1 en 2 uit het voortgezet onderwijs.
Het project richt zich op leerlingen die een boost kunnen gebruiken op sociaal-emotioneel vlak. 
Buiten het reguliere N.E.C. for Success aanbod biedt het project ook brugklastrainingen aan. Deze brugklastrainingen zijn te volgen door leerlingen uit groep 8 die moeite hebben met de overstap naar het voortgezet onderwijs. Tijdens deze brugklastraining werken de leerlingen o.a. aan: zelfvertrouwen, omgaan met nieuwe situaties, voor jezelf opkomen en het verkennen van je nieuwe school.
Net zoals de reguliere N.E.C. for Success bijeenkomsten zal de brugklastraining worden gehouden in het Goffertstadion en zijn er geen kosten aan verbonden.  

Voor meer informatie en het aanmelden van leerlingen voor N.E.C. for Success kijk op onze website. 

Leerplicht

Op donderdag 20 september 2018 hebben 3 leerplichtambtenaren kinderen beloond die op tijd op school waren. Zij kregen een pen met een duimpje omhoog. Ouders kregen een compliment omdat zij hun kind netjes op tijd op school brachten. Kinderen en ouders die te laat kwamen werd gevraagd erop te letten voortaan op tijd op school te komen. Er kwamen veel positieve reacties van de kinderen en hun ouders/verzorgers. Overigens houden de leerkrachten dagelijks bij welke kinderen te laat zijn. Als dat vaker dan zes keer is worden ouders/verzorgers benaderd door leerkracht of directie.

Fijn om te zien dat heel veel kinderen die dag mooi op tijd waren.

Dit schooljaar zal de actie nogmaals herhaald worden. En dan hopen we natuurlijk opnieuw op heel veel duimpjes omhoog.

Wilt u als ouder meer weten over de regelgeving  van Leerplicht, opent u dan de nieuwsbrief van Leerplicht door te klikken op de blauwe knop.

Taalcafé

Wil je Nederlands oefenen? Praat in het Taalcafé met andere mensen die de Nederlandse taal willen leren.
In het Taalcafé zijn ook vrijwilligers om je te helpen oefenen. Het zijn gezellige ontmoetingen, met elke keer een ander onderwerp om over te praten. Bijvoorbeeld het nieuws of een Nederlands feest zoals Koningsdag.

Interesse? Kom langs!
Aanmelden is niet nodig. Het Taalcafé is geen les of cursus. Je mag per keer besluiten of je mee wil doen.
Bovendien is deelname gratis. Je bent elke donderdag van harte welkom van 10.00-12.00 uur in de Bibliotheek Hatert, Couwenbergstraat 20 in Nijmegen.

Het Taalcafé zal op donderdag 11 oktober 2018 feestelijk worden geopend van 10.00-12.00 uur.
Wil je meer weten, klik dan op de blauwe knop die je naar de website van het Taalcafé brengt.

Documenten Allerlei

De volgende formulieren zijn te downloaden door te klikken op de blauwe knoppen hiernaast.

1. Aanvraagformulier verlof (in te leveren bij de directie).
2. Brochure "Luis in je haar, kammen maar".
3. Algemene Gedragsregels St. Josephscholen.

Schoolspot

Via www.schoolspot.nl (vroeger www.surfspot.nl) kunt u als ouders van kinderen op de basisschool software en hardware bestellen met grote kortingen.
U maakt op de website een account aan. De school krijgt dan een berichtje of de aanmelding hoort bij een Kleine Wereldleerling en de school geeft toestemming voor het bestellen van de software. Vanaf dat moment kunt u via de site terecht om de software aan te schaffen.
Klikt u hier voor nadere informatie.

Website Opvoedinfo Regio Nijmegen

Zoekt u betrouwbare online informatie over opvoeden en opgroeien, klikt u dan door naar www.opvoedinforegionijmegen.nl.
Doen we het wel goed? Waarom is mijn kind zo verlegen? Hoe stel ik duidelijke grenzen? Maar ook: hoe lang mag mijn peuter televisie kijken? En wat doe je tegen cyberpesten?
Opvoeden is een uitdagende taak: mooie momenten en onvergetelijke ervaringen, maar soms ook minder leuke situaties. Iedere ouder heeft dan ook wel eens vragen over opvoeden en opgroeien. Op OpvoedinforegioNijmegen.nl vinden ouders en professionals die werken met kinderen veel
betrouwbare informatie. Naast informatie over opgroeien, opvoeden en gezondheid van kinderen, vind je op deze site ook cursussen, trainingen en adressen in de regio Nijmegen waar ouders/opvoeders of kinderen terecht kunnen.
Voor een flyer klikt u hier.

Passend Onderwijs

Nu het Passend Onderwijs een vaste plaats in ons onderwijs heeft gekregen, brengen we u graag op de hoogte van deze onderwijsvernieuwing. Op de website http://www.passendonderwijs.nl/ treft u informatie aan, kunt u een filmpje bekijken, dat op een uitstekende in beeld brengt hoe deze onderwijsvernieuwing er uit ziet en zijn de nieuwsbrieven in te zien. Kortom, een goede plek om een indruk te krijgen van de onderwijskundige vernieuwingen.

Subsidieregelingen

U wilt voor uw zoon/dochter laten deelnemen aan een buitenschoolse activiteit of aan een sport en u beschikt niet direct over de financiële middelen, dan kunt u terecht bij Stichting Leergeld Nijmegen en/of het Jeugdsportfonds. Brengt u een bezoekje aan http://www.stichtingleergeldnijmegen.nl en/of http://www.jeugdsportfonds.nl en kijk wat er zoal mogelijk is. 

De gemeente Nijmegen heeft een nieuwe computerregeling voor kinderen uit minimagezinnen. Meer informatie is te vinden onder de blauwe knop "Computerregeling".  

Luxeverzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan.
Dit noemen we luxe verzuim.
Tot nu toe werd bij vaststelling van luxe verzuim direct proces-verbaal opgemaakt door de leerplichtambtenaar.
Het Openbaar Ministerie heeft het Bureau Leerplicht Nijmegen medegedeeld dat vanaf nu alleen direct proces-verbaal door de leerplichtambtenaar kan worden opgemaakt wanneer de school de ouders heeft geïnformeerd over de mogelijke strafrechtelijke gevolgen bij luxe verzuim
Daarom vermelden we deze informatie in de nieuwsbrief en op het prikbord op de website.
Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.

Aan alle gescheiden ouders van Nederland

Op de website van Villa Pinedo kunnen kinderen van gescheiden ouders terecht voor tips en kunnen zij laten horen wat ze denken, voelen en vinden van de scheiding van hun ouders. Bovendien kunnen zij leren van de ervaringen van anderen. Er is rechts onderaan een knop te vinden voor de website. Zeker de moeite van een bezoekje (voor de kinderen) waard.