Stel cookie voorkeur in

Geschiedenis

Op de plaats waar nu De Nieuwe Kleine Wereld staat, stond voorheen De Oude Kleine Wereld. Dit schoolgebouw aan de Marie Curiestraat was in 1959 gebouwd. Oorspronkelijk waren er twee scholen gevestigd: de rooms-katholieke Constantijn de Grote school en de eveneens rooms-katholieke St. Helena school. De Constantijn de Grote school was een jongensschool, de St. Helenaschool een meisjesschool. In hetzelfde jaar 1959 werd aan de Nieuwe Mollenhutseweg een protestantschristelijke school gesticht: de Prins Bernhardschool.
In 1971 vond de eerste fusie plaats. De jongens- en meisjesschool werden bij elkaar gevoegd tot een school die de Constantijn de Groteschool bleef heten. Een volgende fusie was met de St. Josephschool in de Citroenvlinderstraat.

Het aantal leerlingen liep terug, waardoor lokalen leeg kwamen te staan. Vandaar dat kleuterschool De Parelschelp onderdak kreeg in het gebouw aan de Marie Curiestraat. In 1985 werden De Parelschelp en de Constantijn de Groteschool samengevoegd tot basisschool Constantijn de Grote.

Een verdere afname van het aantal leerlingen in de wijk leidde in 1992 tot het samenvoegen van de Constantijn de Groteschool en de Prins Bernhardschool. De samenvoeging werd gevierd met een groot feest en gaf ook aanleiding tot het zoeken naar een nieuwe naam, waarin iedereen zich kon vinden. Zo ontstond in 1995 basisschool De Kleine Wereld.

Augustus 2010 is een mijlpaal in de geschiedenis van de school: De Kleine Wereld betrekt een nieuw gebouw, samen met KION (kinderopvangorganisatie) en Unik (een instelling voor kinderen met een beperking). Dit is een bijzondere gebeurtenis, omdat het de eerste school in Nederland is, waarbij het bestuur zelf eigenaar is van het gebouw. De samenwerking tussen de drie partners blijft groeien.

Er is al veel bereikt: gezamenlijke vieringen en projecten, kinderen die elkaar helpen en ontmoeten, afstemming en overleg. Daarnaast maken de medewerkers in toenemende mate gebruik van elkaars expertise bijvoorbeeld op het gebied van zorg, taal- en spraakontwikkeling, en fysiotherapie. Als Brede School kijken we met een open blik naar de toekomst.