Stel cookie voorkeur in

Schoolbieb

Voor alle kinderen is er de mogelijkheid om boeken te lenen in onze Kleine Wereldbieb. Iedere woensdag staan juffrouw Debbie en juffrouw Monic klaar om gelezen boeken te ontvangen en om nieuwe boeken te laten kiezen. Alle kinderen hebben zo de kans om veel te lezen, daarvan te genieten en er ook van te leren. Via het programma SchoolWise kun je zelf op school of thuis een keuze maken als het boek niet op het schap in de bibliotheek is te vinden. Hiernaast is SchoolWise te starten via de blauwe knop.

Ook dit schooljaar mogen kinderen boeken lenen bij de bieb om mee naar huis te nemen. De kinderen kunnen daarvoor elke donderdag van 14.15-15.00 uur in de schoolbibliotheek  op de eerste verdieping) terecht.

Verder gaan we dit jaar de collectie informatieboeken toevoegen aan de boeken die mee naar huis mogen. De kinderen die in de groepen 4 t/m 8 zitten, kunnen naast een leesboek óók een informatieboek lenen, gewoon voor hun plezier, maar ook voor het houden van spreekbeurten en het maken van werkstukken.

We wensen alle kinderen de komende periode weer heel veel leesplezier toe!