Stel cookie voorkeur in

Leerlingenraad

De Leerlingenraad

Op dit moment is er nog geen nieuwe leerlingenraad voor De Kleine Wereld. De verkiezingen van de leden van de raad zullen over enige plaatsvinden. We houden jullie op de hoogte.

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de leerlingenraad?

De leerlingenraad brengt problemen/opmerkingen en ideeën over het onderwijs op De Kleine Wereld naar voren. Dit kan gaan over het vervangen van een lekke bal tot bijvoorbeeld meer geschiedenislessen. Kortom: de leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen uit de bovenbouw. Er worden geen onmogelijke voorstellen gedaan. Uitspraken als "Wij willen geen huiswerk" of "Die en die leraar moet weg", zul je van de Leerlingenraad niet horen.
De leerlingenraad luistert goed naar wat er speelt en waar grote problemen en kansen liggen. De leerlingenraad probeert ook met oplossingen te komen i.p.v. alleen de problemen naar voren te brengen. Leerkrachten kunnen agendapunten indienen als “Evaluatie kamp”, "Welk speelgoed zullen we aanschaffen voor op het plein?", "Wat is leuk voor het einde van het schooljaar?" of "Hoe vonden jullie de Koningsspelen?"

Hoe worden deze kinderen gekozen?

Een Leerlingenraad is er niet zo maar ineens. De Leerlingenraad wordt gekozen. Voor deze verkiezing en kunnen kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 zich verkiesbaar stellen. De andere kinderen uit deze groepen kunnen stemmen. De verkiesbare kinderen bereiden een ‘praatje’ voor en maken een affiche. Daarmee maken zij duidelijk waarom er op hem/haar gestemd moet worden. De verkiezingen worden gehouden in de eigen klas. De stembiljetten worden geteld door de leerkracht die de leerlingenraad ondersteunt en die de uitslagen in de klas bekend zal maken.

Hoe worden de kinderen gekozen?

Een Leerlingenraad is er niet zo maar ineens. De Leerlingenraad wordt gekozen. Voor deze verkiezing kunnen kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 zich verkiesbaar stellen. De andere kinderen uit deze groepen kunnen stemmen. De verkiesbare kinderen bereiden een ‘praatje’ voor en maken een affiche. Daarmee maken zij duidelijk waarom er op hem/haar gestemd moet worden. De verkiezingen worden gehouden in de eigen klas. De stembiljetten worden geteld door de leerkracht die de leerlingenraad ondersteunt en die de uitslagen in de klas bekend zal maken.

Verloop van de vergaderingen en wie is erbij?

Bij iedere vergadering is een teamlid aanwezig, die de vergadering leidt. Het woord ligt vooral bij de kinderen. Een kind uit groep 8 is voorzitter en zorgt voor de agenda. Agendapunten worden tot één week voor de vergadering met de leerlingenraadbegeleider opgesteld. Ook is er een wisselende notulist. Hij of zij typt de notulen van de leerlingenraadvergadering uit. De verslagen worden opgehangen op het informatiebord bovenaan de trap en dan naar links. Ieder kind kan altijd punten inbrengen op de vergadering. Er is dus altijd ruimte voor extra agendapunten. De overige agendapunten kunnen doorgeschoven worden naar de volgende vergadering.

Stemmen binnen de Leerlingenraad

Er kan niet worden gestemd bij een afwezigheid van meer dan 50%.
Er is altijd tweederde meerderheid nodig om tot een beslissing te komen.
De voorzitter en de begeleidende leerkracht houden hier een oogje in het zeil.

Het prikbord

Bovenaan de trap, schuin naar links is een whiteboard te vinden, dat speciaal voor de leerlingenraad bedoeld is. Er komt een aantal zaken op dit informatiebord te hangen:

  • Notulen van de afgelopen vergadering.
  • De agenda van de aankomende vergadering (komt er een week van te voren te hangen).
  • Een lijst met punten die de kinderen ingebracht hebben om in de vergadering te bespreken.
  • Een bakje, waar de kinderen nieuwe punten voor de vergaderingen in kunnen stoppen.

Op deze manier kan de hele school bekijken wat er besproken wordt.
Op het informatiebord zijn ook foto's van de leden van de leerlingenraad te vinden, zodat iedereen weet wie er in de Leerlingenraad zitten.
Soms zal er ook een stukje van de Leerlingenraad in het “Kleine Wereldnieuws” worden opgenomen.

Functie

De leerlingenraad geeft alle leerlingen van de bovenbouw de mogelijkheid om zich uit te kunnen spreken over alles wat betrekking heeft op deze leerlingen, waaronder omgeving van de school, buitenschoolse activiteiten en zaken die met de sfeer op school hebben te maken. Door middel van de leerlingenraad kunnen voorstellen van de leerlingen in de bovenbouw bespreekbaar worden gemaakt. Dit wordt vervolgens met alle leerlingenvertegenwoordigers overlegd tijdens de leerlingenraadvergaderingen en er wordt bij besluitvorming democratisch beslist. Deze beslissingen kunnen als adviezen naar buiten worden gebracht richting directeur, leerkrachten, de OC en de MR. De adviezen worden daarbij wel eerst door de begeleider (meneer Erik dus) beoordeeld.
Tijdens het bovenbouwoverleg zal de leerlingenraad een vast punt worden. Vragen/ideeën van de leerlingenraad kunnen besproken worden en teamleden kunnen punten aangeven voor de vergaderingen. Ook op teamvergaderingen kan de leerlingenraad een plaats krijgen.